Thành tích của một số học sinh IELTS tiêu biểu của ETC

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA HỌC SINH HỌC IELTS TẠI ETC

[Một số bạn đạt điểm IELTS 8.0; 7.5; 7.0. 6.5]