Hoạt động kiểm tra định kỳ và học tập tại ETC

🎧🎧 Hoạt động kiểm tra định kỳ mỗi 03 tháng tại ETC.

Với những thiết bị học tập được đầu tư theo chuẩn quốc tế, các học sinh và học viên tại ETC được thực hành rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh để nâng cao trình độ, khả năng sử dụng và điểm số trong các kỳ thi trong nước và kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế. Việc được cọ sát thường xuyên sẽ giúp học sinh trau dồi, nâng cao sự tự tin và bản lĩnh trong học tập và thi cử.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC LỚP HỌC VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

 
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP HỌC KỸ NĂNG & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA