Hướng dẫn đăng ký học trực tuyến trung tâm anh ngữ ETC

  1. Đăng ký

B1: Truy cập website: http://etc.org.vn/

B2: Click vào nút đăng ký

B3: Nhập các thông tin tài khoản

B4: Click nút đăng ký

  1. Đăng nhập

B1: Truy cập website: http://etc.org.vn/

B2: Click vào nút đăng nhập

B3: Nhập các thông tin tài khoản

B4: Click nút đăng nhập

B5: Thông tin tài khoản:

  1. Hướng dẫn mua khóa học

B1: Đăng ký/ Đăng nhập như ở mục 1, 2

B2: Click chọn khóa học muốn mua

Hoặc click vào nút: Thêm vào giỏ hàng

Click vào nút thêm vào giỏ hàng

B3: Thanh toán khóa học

  1. Vào khóa học

B1: Đăng nhập như trên mục 2

B2: Click chọn: Khóa học của tôi

B3: Tiến hành đăng nhập

B4: Xuất hiện danh sách khóa học

B5: Click chọn khóa học