THÔNG ĐIỆP VÀ CAM KẾT CỦA ETC
ETC được thành lập vào ngày 02/12/2005 tại Hà Nội với mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo ngoại ngữ của Việt Nam uy tín, chất lượng tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trau dồi, nâng cao trình độ tiếng Anh của trẻ em và người lớn. Với tôn chỉ hoạt động: “Cam kết chất lượng đào tạo!” ETC luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, nhân viên để không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu và đóng góp cho sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngoại ngữ.

Cửa hàng khóa học trực tuyến

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÝ & TRỊ LIỆU TÂM LÝ
KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CHO CHA MẸ - VỢ CHỒNG - CẶP ĐÔI
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP & BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CHO HS, TN