Giới thiệu Viện KH Tâm lý Giáo dục Bình An

 Viện Khoa học Tâm lý Giáo dục Bình An - ***Bình An IPES*** được thành lập với các chức năng:

1. Nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục và sức khỏe tâm thần. Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

2. Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ :

 

  • Tư vấn, tham vấn, đánh giá, sàng lọc, phòng ngừa, can thiệp, trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em và người lớn;
  • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên;
  • Bồi dưỡng kiến thức và các kỹ năng cho thanh thiếu niên và người lớn;
  • Tổ chức các chương trình giáo dục kiến thức và kỹ năng cho trẻ em các lứa tuổi;
  • Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho giáo viên, huấn luyện viên trong công tác giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng, tư vấn, tham vấn, đánh giá, sàng lọc, trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần;
  • Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, vận dụng tâm lý giáo dục trong kinh doanh, quản trị, quản lý cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học;
  • Tư vấn, thẩm định, phản biện các chương trình, dự án, đề tài;
  • Biên soạn tài liệu, phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực nêu trên.

3. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.